Prodaja peleta u Beogradu po najpovoljnijim cenama.

 

Cena peleta zavisi od vrste i perioda u godini u kome se pelet kupuje.

Prodaja peleta u Beogradu vrši se na veliko i malo. Prodaja peleta i njegova dostava može  se obavljati i van  Beograda po dogovoru.
Isporuka i prodaja peleta vrši se svakim radnim danom, kao i vikendom.
Drveni pelet koji je u našoj ponudi‚ je bukov pelet i sadrži ENplus A2 sertifikate, i najboljeg je kvaliteta koji se  kod nas može pronaći na tržištu.

U našoj ponudi možete naći više vrsta drvenog bukovog peleta I to:
-Pelet SPAČVA
100% hrast bez kore
-Pelet Ivanjica
Crown Forest
-Pelet Sparrow
Varvarin
-Pelet Bioenergy Point Boljevac bukva 100%

Prodaja peleta je  u džakovima od 15kg, a na paleti ima 70 džakova ili 1050kg paleta.

Grejanje na pelet

Pelet kao 100% ekološko biogorivo postaje zamena za sve skuplju naftu, plin ili struju.  Ugradnjom peći na pelet u svoj dom sebi osiguravate velike uštede na troškovima grejanja.
2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje;
1,85 kg peleta ≈ 1 m³ zemnog gasa;
Potrošnja peleta 1 kg/h ≈ 5 kW snage.
Sve pelet peći vrlo se jednostavno koristit: paljenje peći + nedeljno programiranje rada sa daljinskim upravljačem.Pelet je jeftiniji od lož ulja, propana ili uglja, tako da možete da uštedite novac koji bi inače otišao na kupovinu neke od te vrste goriva.Grejanjem na pelet ostaje vrlo malo pepela, max do 1%, i vlaga peleta ne prelazi 7%.
Proizvodnja peleta
Drvni pelet je proizveden od usitnjenog drveta, valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drvni pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom, pri čemu se podiže temperatura drveta i stvara se prirodni “vezivni sastav” gde se zadržava oblik valjka i nakon što se pelet ohladi.
Energetska efikasnost je oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoki koeficijent sagorevanja. Pelet se koristi u posebno namenjenim pećima za grejanje stambenih objekata, ili u fabrikama umesto uglja.
Najnovijom tehnologijom i opremom, iz biomase (obnovljiv izvor energije), dobija se kvalitetno (sertifikovano) bio-gorivo drvni pelet koje dobijamo od tvrdog (bukovog) drveta sadržine 100% bukove sečke.