Brava

AGB MAGNETNA BRAVA

Šarka

Šarka

Presek

Presek krilo

Presek vratnog krila

IZBOR DEKORA

Američka trešnja

Beljeni hrast

Svetli hrast

Wenge

SERIJA TREND

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom. Masivan dovratnik širine 13-30cm. Pervajz lajsne zaobljene, sečene pod uglom od 45. Univerzalna vrata leva/desna. Brava fabrički ugrađena u krilo. Dostupna u dezenima Wenge, Beljeni Hrast, Svetli Hrast. Dimenzije širina 70,80,90cm; visina 203cm.

SERIJA FOKUS-H DIZAJN

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom. Masivan dovratnik širine 13-30cm. Pervajz lajsne zaobljene, sečene pod uglom od 45. Univerzalna vrata leva/desna. Brava fabrički ugrađena u krilo. Dostupna u dezenima Beljeni Hrast H-Dizajn, Svetli Hrast H-Dizajn, Zebrano H-Dizajn. Dimenzije širina 70,80,90cm; visina 203cm.

SERIJA TERRA

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom.Vratno krilo ispunjeno ekstrudiranom ivericom.Pruža bolju zvučnu I toplotnu izolaciju. Masivan dovratnik širine 13-30cm. Pervajz lajsne zaobljene, sečene pod uglom od 45. Univerzalna vrata leva/desna. Brava fabrički ugrađena u krilo. Dostupna u dezenima Svetli Hrast, Beljeni Hrast, Wenge, Beljeni Hrast H-Dizajn, Svetli Hrast H-Dizajn, Zebrano H-Dizajn. Dimenzije širina 70,80,90cm; visina 203cm.

SERIJA 8, TREND,TERRA-DVOKRILNA VRATA

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom. Širina dovratnika 10-28cm. Pervajz lajsne zaobljene, sečene pod uglom od 45. Univerzalna vrata leva/desna. Brava fabrički ugrađena u krilo. Staklo se ne isporučuje. Dostupna u dezenima Wenge, Beljeni Hrast, Svetli Hrast, Američka trešnja, Bela. Dimenzije širina 120,140,160,180cm; visina 203cm.

SERIJA TREND,FOKUS,TERRA-VRATA SA NADSVETLOM

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom. Širina dovratnika 13-30cm. Pervajz lajsne zaobljene, sečene pod uglom od 45. Univerzalna vrata leva/desna. Brava fabrički ugrađena u krilo. Staklo se ne isporučuje. Dostupna u dezenima Wenge, Beljeni Hrast, Svetli Hrast, Američka trešnja, Bela. Dimenzije širina 70,80,90cm; visina 237cm.

KLIZNA VRATA-H DIZAJN

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom. Štelujući štok za debljinu zida od 10-28cm.Dostupna u dezenima Wenge, Beljeni Hrast, Svetli Hrast, Beljeni Hrast H-dizajn, Svetli Hrast H-dizajn, Zebrano H-dizajn Dimenzije širina 70,80,90cm; visina 203cm.

SERIJA 8-P4 MODEL

Vrata od medijapana, presvučena zaštitnom i dekorativnom emboss folijom. Širina dovratnika 10-28cm. Pervajz lajsne zaobljene, sečene pod uglom od 45. Univerzalna vrata leva/desna. Brava fabrički ugrađena u krilo. Staklo se ne isporučuje. Dostupna u dezenima Wenge, Beljeni Hrast, Svetli Hrast, Američka trešnja, Bela. Dimenzije širina 70,80,90,100cm; visina 203cm.

BELJENI HRAST

GRAFIT

H DIZAJN BELJENI HRAST

H DIZAJN KLIZNA VRATA SVETLI HRAST

H DIZAJN SVETLI HRAST

H DIZAJN ZEBRANO

PREMIJUM 4

PREMIJUM HRAST P3

PREMIJUM HRAST

ROCKWOOD

SERIJA 8 DVOKRILNA VRATA SVETLI HRAST

SERIJA 8 P4 MODEL BELA

SERIJA 8, TREND, TERRA DVOKRILNA VRATA WENGE

SERIJA FOKUS H DIZAJN SVETLI HRAST

SERIJA TERRA H DIZAJN ZEBRANO

SERIJA trend wenge

SERIJA TREND,FOKUS, TERRA VRATA SA NADSVETLOM ZEBRANO H DIZAJN

SERIJA TREND,FOKUS,TERRA VRATA SA NADSVETLOM BELJENI HRAST

SVETLI HRAST

TABACCO ORAH P3

TABACCO ORAH

WENGE

P3 P3 KORIGOVANA