Kupatilski nameštaj Piramida

Nameštaj za kupatila – Metalelektro Beograd

AURA 60 BARKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 60 FR BARKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
VERTIKALA BETAKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
AbijentKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 60 TALAS FRKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
KARMA 60 TALASKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
Ambijent
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 60 R
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
KARMA 60Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
Ambijent
KARMA LKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
PERLA 55LKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
Ambijent
AKVA 60 R
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 60 FRKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
Ambijent
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 75 LUK
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
KARMA 75 FR
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
Ambijent
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 80
PERLA 75 G LED
Ambijent
AKVA 60 LATE
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
EURIDIKA 60 LATEKupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd

VERTIKALA BETA 35×170 late
Kupatilski nameštaj Piramida Nameštaj za kupatila Beograd
Ambijent
AKVA 75
EURIDIKA 75 FR TALAS
Ambijent
AKVA 60 ORAH
EURIDIKA 60 ORAH

Ambijent
AKVA 100
EURIDIKA 100 FR

Ambijent
EURIDIKA 60 H
PERLA 60 G LED

Ambijent
AKVA 75R
AURA 65 GD
EURIDIKA 75FR