ELA

Kupatilski nameštaj Iberia – Metalelektro Beograd

Ela 55 donji deo sa umivaonikom
Ela 55 gornji deo
Ela 70 Donji deo sa umivaonikom
Ela 70 Gornji deo
Vertikala ELA
Ela 80 Donji deo sa umivaonikom – Havana
Ela 80 Gornji deo – Havana